Amsterdam Rijpgracht Groeiplaatsverbetering


Dit project vond plaats in een oude wijk in Amsterdam uit de jaren 30. Aan twee zijden van de gracht stonden  mooi vertakte matig groeiende kastanjes met veel wortelopdruk. Bij een totale reconstructie van de straten, parkeervakken en trottoirs was er de kans om de bomen te voorzien van een betere groeiplaats. Probleem op deze locatie was de hoge waterstand in de grachten zodat de oplossingen niet in de diepte maar oppervlakkig gezocht moesten worden. Alle bomen die nog in goede conditie waren is groeiplaatsverbetering toegepast en de slechte zijn vervangen door nieuwe.

De boomspiegels in de nieuwe situatie zijn vergroot en het bestratings oppervlakte afgenomen onder de bomen waardoor levensverwachting flink is toegenomen. In de boomspiegels is bomengrond en teelaarde aangebracht en onder de bestrating substraat. Enkele bomen die door zwammen waren aangetast of al in aftakelingsfase waren zijn verwijderd en vervangen door nieuwe.