School complex


Nieuwbouw project school voor voortgezet onderwijs in Uden. Na het slopen van een gedeelte van de oude bebouwing is fase 1 van de nieuwbouw gerealiseerd. Dit bestaat uit een sporthal en een nieuw complex met leslokalen, praktijkruimten en overige voorzieningen. Aan de voorzijde bij de hoofdingang is een zogenaamd amfitheater ontworpen opgebouwd uit prefab betonelemnten en in 2 halve cirkels verdeeld. Het beoogde gebruik hiervan bestaat uit buitenlessen, voorstellingen en gebruik tijdens schoolactiviteiten en pauzes. Rondom achter de zitplekken staat een blokhaag die de ronde vormen volgt. De taluds zijn bekleed met bodembedekkers en als afscheiding met de straten aan voor en zijkant staan leibomen.

Het binnenplein functioneerd als kruispunt tussen de nieuwbouw, oudbouw en de sporthal. Hier zijn bomen aangeplant voor schaduw waaronder boombankjes staan. Bij de fietsenstallingen zijn blokhagen geplaatst om te voorkomen dat er fietsen komen te staan op plekken waar dat niet gewenst is. Tegen het pand zijn de niveauverschillen opgevangen met prefab betonelementen. deze vakken zijn aangeplant met bodembedekkers en pleksgewijs een boom of groepje bomen. Aan de straat aan de zijkant waar de praktijkruimten zijn met nooduitgangen zijn vluchtroutes en als afscheiding met de openbare weg staat er een rode meanderende beukenhaag.