Eindhoven groeiplaatsverbetering


Na reconstructie van de straten in dit gebied na realisatie van nieuwbouw woningen  bleken een aantal bomen verkeerd te staan en moesten verplant worden. De bodem bestond uit een variatie aan bestanddelen die tijdens de bouw van de woningen ook nog al wat structuurbederf had opgelopen. In verband met kabels en leidingen zijn zowel de nieuwe als bestaande groeiplaatsen vrijgezogen om geen schade te krijgen.Bestaande rioleringbuizen zijn verlegt en er zijn  beluchtings slangen  aangebracht bij de bomen waarna de groeiplaats is gevuld met bomenzand. Wij hebben voor deze locatie advies gegeven en tijdens de uitvoering de aannemer begeleid om het werk goed te laten verlopen.

Een paar bomen zijn verplant met de nieuwe onsluiting van de nieuwbouwstraat. Tijdens het vrijgraven hiervan kwam aan het licht waarom deze stonden te kwarren. Het cunet was ontzettend diep en bestond uit hoofdzakelijk gebroken puin met wat straatzand erop. De indringingsweerstand was veel te hoog, de waterhuishouding stagneerde en zuurstof uitwisseling was er nauwelijks. Verder was er voor de boom ook geen voeding te vinden in zo'n situatie. De verplante bomen hebben de maximaal bereikbare groeiplaatsinrichting gekregen op de nieuwe locatie.