Veldhoven


In een grote particuliere tuin in Veldhoven stond een grote Acer platanoides die in geen jaren onderhouden was. Na een grondige controle op gebreken, zwammen, dood hout en andere aantastingen is deze geheel gesnoeid.   Gezien de achterstand in onderhoud en om niet een te groot percentage van de takken te verwijderen is er advies gegeven dit in 3 jaar tijd te doen.Het eerste jaar zijn de dode takken, schuurtakken, zuigers etc. verwijderd en de kroon bovenin uitgelicht. Het 2e jaar is er weer gecontroleerd en zijn concurrerende takken uitgedund  en ingenomen om de kroonvorm in mooie verhoudingen te krijgen.

Na 3 jaar was al het achterstallige onderhoud met 3 snoeibeurten opgelost. Gezien dat deze boom midden in de tuin staat en de groeiplaats omstandigheden optimaal zijn is er een lange levensduurverwachting voor deze boom. Periodieke controles en snoeionderhoud zijn echter nodig om de boom in optimale conditie te houden en bij problemen tijdig te kunnen ingrijpen.