Schijndel advies en onderzoek


In opdracht van de gemeente Schijndel  zijn in een aantal straten bomen geinspecteerd op veiligheid conform de VTA methode. Er zijn grondmonsters genomen om de samenstelling van de bodemopbouw rondom de groeiplaatsen van de bomen te bepalen. Tevens is de indringingsweerstand door middel van een penetrograaf gemeten. De verkregen gegevens en inventarisatie zijn per deelgebied verwerkt in een rapport om te bepalen welke maatregelen genomen dienen te worden.