Distributiecentrum Waalwijk


Civiel ontwerp distributie centrum voor webwinkels in Waalwijk op oud industrieterrein. Een wegenbouw aannemer kreeg opdracht om rondom het pand bestrating en groenstroken te realiseren. Ons is gevraagd om dit uit te werken en het bedrijf te voorzien van de nodige tekeningen. Geen spectaculair ontwerp maar puur functioneel. Onze uit het verleden opgedane kennis bij werkgevers in de civiele sector komt dan wel weer goed van pas.

Ontwerpen is niet alleen vorm geven maar ook technisch uitwerken, advies geven en budgetteren. Met name in de civiele sector zijn de wensen, eisen en de werkwijze volkomen anders dan in de groene wereld. Bij dit project hebben wij tevens de planning gedaan, controle werk, uitzetwerkzamheden en bijkomend werk. Daarom hebben wij ons als buro breed ontwikkeld, diverse disciplines in huis en een groot netwerk aan specialisten voor grotere projecten