Vught Groeiplaatsverbetering


Grootschalige wegreconstructie in verband met aanleg nieuw hoofdriool. Met behulp van een zuigwagen is het oude cunetzand weggezogen en vervangen door teelaarde. Een tweetal bomen bleek bij controle aangetast te zijn door honingzwam. De overige bomen bleken dermate goede conditie te hebben dat deze ingreep rendabel was. Tevens zijn alle bomen tijdens het werk gecontroleerd middels VTA methode. In plaats van de onder de bomen gelegen trottoirs is er gekozen om hier gras in te zaaien. Hierdoor ontstond  de mogelijkheid om het groeiplaatsvolume flink uit te breiden.

In eerste instantie hebben wij advies gegeven over de mogelijkheden tot behoud van de bomen, het plan van aanpak en de uitvoering. Tijdens de werkzaamheden hebben wij de uitvoerende partijen begeleid om een zo optimaal resultaat te bereiken.